Speeldag 1 - 2021-08-29

Commeene Dieter Vanhauwaert Nico 3 1
Dewachter Iben Vlieghe Niels
Brouckaert Emiel Dewachter Pascal 3 0
D'Hespeel Joris Bevernage Jeroen 2 3
Decavel Jelle Masselis Wim 0 3

Speeldag 2 - 2021-09-12

Commeene Dieter Dewachter Iben
Vanhauwaert Nico Masselis Wim
Brouckaert Emiel Vlieghe Niels
D'Hespeel Joris Dewachter Pascal
Decavel Jelle Bevernage Jeroen

Speeldag 3 - 2021-09-26

Commeene Dieter Brouckaert Emiel
Vanhauwaert Nico Dewachter Iben
D'Hespeel Joris Vlieghe Niels
Decavel Jelle Dewachter Pascal
Bevernage Jeroen Masselis Wim

Speeldag 4 - 2021-10-10

Commeene Dieter D'Hespeel Joris
Vanhauwaert Nico Brouckaert Emiel
Dewachter Iben Masselis Wim
Decavel Jelle Vlieghe Niels
Bevernage Jeroen Dewachter Pascal

Speeldag 5 - 2021-10-24

Commeene Dieter Decavel Jelle
Vanhauwaert Nico D'Hespeel Joris
Dewachter Iben Brouckaert Emiel
Bevernage Jeroen Vlieghe Niels
Dewachter Pascal Masselis Wim

Speeldag 6 - 2021-11-14

Commeene Dieter Bevernage Jeroen
Vanhauwaert Nico Decavel Jelle
Dewachter Iben D'Hespeel Joris
Brouckaert Emiel Masselis Wim
Dewachter Pascal Vlieghe Niels

Speeldag 7 - 2021-11-28

Commeene Dieter Dewachter Pascal
Vanhauwaert Nico Bevernage Jeroen
Dewachter Iben Decavel Jelle
Brouckaert Emiel D'Hespeel Joris
Vlieghe Niels Masselis Wim

Speeldag 8 - 2021-12-12

Commeene Dieter Vlieghe Niels
Vanhauwaert Nico Dewachter Pascal
Dewachter Iben Bevernage Jeroen
Brouckaert Emiel Decavel Jelle
D'Hespeel Joris Masselis Wim

Speeldag 9 - 2021-01-02

Commeene Dieter Masselis Wim
Vanhauwaert Nico Vlieghe Niels
Dewachter Iben Dewachter Pascal
Brouckaert Emiel Bevernage Jeroen
D'Hespeel Joris Decavel Jelle

Speeldag 10 - 2021-01-23

Vanhauwaert Nico Commeene Dieter
Vlieghe Niels Dewachter Iben
Dewachter Pascal Brouckaert Emiel
Bevernage Jeroen D'Hespeel Joris
Masselis Wim Decavel Jelle

Speeldag 11 - 2021-02-06

Dewachter Iben Commeene Dieter
Masselis Wim Vanhauwaert Nico
Vlieghe Niels Brouckaert Emiel
Dewachter Pascal D'Hespeel Joris
Bevernage Jeroen Decavel Jelle

Speeldag 12 - 2021-02-20

Brouckaert Emiel Commeene Dieter
Dewachter Iben Vanhauwaert Nico
Vlieghe Niels D'Hespeel Joris
Dewachter Pascal Decavel Jelle
Masselis Wim Bevernage Jeroen

Speeldag 13 - 2021-03-06

D'Hespeel Joris Commeene Dieter
Brouckaert Emiel Vanhauwaert Nico
Masselis Wim Dewachter Iben
Vlieghe Niels Decavel Jelle
Dewachter Pascal Bevernage Jeroen

Speeldag 14 - 2021-03-20

Decavel Jelle Commeene Dieter
D'Hespeel Joris Vanhauwaert Nico
Brouckaert Emiel Dewachter Iben
Vlieghe Niels Bevernage Jeroen
Masselis Wim Dewachter Pascal

Speeldag 15 - 2021-04-03

Bevernage Jeroen Commeene Dieter
Decavel Jelle Vanhauwaert Nico
D'Hespeel Joris Dewachter Iben
Masselis Wim Brouckaert Emiel
Vlieghe Niels Dewachter Pascal

Speeldag 16 - 2021-05-01

Dewachter Pascal Commeene Dieter
Bevernage Jeroen Vanhauwaert Nico
Decavel Jelle Dewachter Iben
D'Hespeel Joris Brouckaert Emiel
Masselis Wim Vlieghe Niels

Speeldag 17 - 2021-05-22

Vlieghe Niels Commeene Dieter
Dewachter Pascal Vanhauwaert Nico
Bevernage Jeroen Dewachter Iben
Decavel Jelle Brouckaert Emiel
Masselis Wim D'Hespeel Joris

Speeldag 18 - 2021-06-05

Masselis Wim Commeene Dieter
Vlieghe Niels Vanhauwaert Nico
Dewachter Pascal Dewachter Iben
Bevernage Jeroen Brouckaert Emiel
Decavel Jelle D'Hespeel Joris